Circle Of Competence

Warren Buffet ja Charlie Munger kehittivät tämän mallin määrittämään toimimista vain niillä alueilla, joilla sijoittaja on parhaimmillaan. Tämä malli on mukaelma tästä, jossa määritetään yrittäjän ydinajatusta.

Aloita niin , että sisäympyrään laitat ne osaamisen ja olemisen asiat joita nautit tehdä eniten ja ulkoympyrään ne, jotka tuntuvat hankalalta. Ideana tätä mallia apuna käyttäen on, että alkaa tunnistamaan omat vahvuudet, innostuksen aiheet ja heikkoudet. Valitse sitten itsellesi tärkeimmät kolme teemat ja keskity niihin. Näistä muodostuu sinun uniikki yhtälö.

Itse käytin tätä mallia hahmottamaan oman erityisyyteni ydintä, synnyttäessäni omaa yritystä ja olen huomannut sen myös auttavan asiakkaitani.

Kokeile, et pety!

Kirjavinkki: Don’t Read This Book - Time Management For Creative People.

competence.jpg
Johanna Souru