Brändäyksen haasteet

 
 

Työskenneltyäni erilaisten yritysten brändin kehityksen ja markkinoinnin tuotannon parissa olen huomannut, että brändäyksen haasteet ovat aika lailla samanlaisia niin pienissä kuin pörssiyrityksissäkin. Olen analysoin brändäystä tuotannon tekemisen tehon, laadun ja kustannusten sekä oikean arvon tuottamisen näkökulmista.

HAASTE #1
Brändiä ei osata hallita

Kun brändiä ei osata hallita, johtuu se hyvin pitkälle siitä, ettei ymmärretä mitä se oikeastaan on. Brändi tulisi olla määritetty yrityksen strategiaan, brändin johtaminen pitäisi olla osa yrityksen johtoa sekä brändin kehitystä tulisi analysoida jatkuvasti. Kun brändin ydin on selkeä ja kaikkien yritysten jäsenten tiedossa, oikean brändimielikuvan välittyminen jokaisessa kosketuspinnassa on todennäköisempää.

HAASTE #2
Medianäkyvyyden maksimointi ja tekemisen määrä

Tämän päivän suurin haaste on ehdottomasti mediat ja niiden erilaiset vaatimukset. Ei olekaan tavoitteellista toimia 100% jokaisessa mediassa vaan valita yritykselle oleellisimmat mediat ja tuottaa niihin laadukasta sisältöä. Työntekijöiden työkuorma tulisi ottaa huomioon, kun tuotantoa suunnitellaan sisäisesti. Tärkeä on myös pohtia mitä on järkevä tehdä itse ja mihin kohtaan projektia tarttua freelancereiden lisäkäsiin.

HAASTE #3
Brändin ohjeistuksen vaikeus ja tuotannon tekemisen laatu

Jos brändin työvälineet ovat liian syvälliset ja rakennettu väärän kokoiselle tuotannolle hyötysuhde ei ole paras mahdollinen. Siksipä brändiuudistukseen tulisi saada mukaan aina tuotannon tekemiseen osallistuvat henkilöt, jotta strateginen työ ja tulevat ohjeistot auttaisivat brändin kehitystyötä ja päivittäistä markkinoinnin tekemistä. On tärkeä pohtia minkälaiset resurssit ovat jatkossa toteuttaa brändiohjeiston mukaista markkinointia?

Kun minä ja luova tiimini lähdemme kehittämään brändiä yhdessä asiakkaan kanssa, tavoite on aina, että asiakas pystyy hallitsemaan itse brändiä systemaattisemmin ja toteuttamaa markkinointia yksinkertaisen mallin avulla.

Minä uskon siihen, että yksinkertainen ja selkeä lähtökohta on lopputuloksen kannalta aina paras!

 
 
Studio_brandING.png
Johanna Souru